© Arentz Media AS - 08.02.2016
Kort om hva akupressur og Kranio Sakral terapi kan hjelpe for:
akupressur
Rygg, nakke, skuldre Slitne muskler med liten tilførsel av energi, eller stadig å holde tilbake følelser ved å spenne musklene kan over tid skape et muskelpanser. Dette legger seg på tvers av kroppen og sperrer for energistrømmen i meridianene. Akupressur kan løse opp et slikt muskelpanser og energien får flyte fritt igjen. Smertene blir mindre og man får et friere, friskere og rikere liv. Tennisalbu, musearm Statiske og gjentagende bevegelser i armen uten motbevegelse skaper ubalanse i energiflyten og stagnasjoner oppstår. Dette gir smerter og betennelse. Med akupressur løser man opp stagnasjonen, slik at det blir fri flyt av energi i armen igjen. Forstoppelse Stagnasjon av energi fører ofte til forstoppelse. Jeg har også god behandling som gjelder "mental forstoppelse". (Gi slipp på vonde tanker og emosjoner.) Urinveisinfeksjoner Gjentatte urinveisinfeksjoner er et problem for mange. Ved å sette energistrømmen i blære- og nyremeridianen i balanse kan problemet løses. Problemer i overgangsalderen (klimakterieproblemer) Problemer som hetetokter, søvnløshet, uro, irritabilitet er ulike tegn på ubalanse i energistrømmen og tomhet i Yin. Øresus (tinnitus) Her er det ofte en ubalanse mellom Yin og Yang eller det er stagnert energi i meridianen.  Kranio Sakral terapi er til god hjelp her. Svimmelhet Her er det ofte ubalanse mellom Yin og Yang. Hodepine, migrene Her er ofte ubalansen at Yang er for sterk i forhold til Yin. Det kan også komme av muskelpanser i nakke/skulder segmentet. Kranio Sakral terapi ved å avspenne ledd og membraner mellom knoklene i kraniet er til god hjelp her.  Allergier Akupressur kan ha god innvirkning på matvareallergi og luftbåren allergi. Astma Akupressur styrker energien i lungene og lindrer mange typer luftveisplage.